Themanummer : Slachtoffers WOII te Stabroek, Hoevenen en Putte

04-10-2021

Vorig jaar verscheen het themanummer van heemkring Molengalm 'de tweede Wereldoorlog in Stabroek-Hoevenen-Putte'. Geschreven door Swa Elseviers. De slachtoffers van dit onheil werden hierin slechts summier vermeld, omdat het boek, wat al 465 blz. telde, anders veel te dik zou worden en dus niet gemakkelijk was om te lezen. Daarom verschijnt er eind september het vervolg op dit nummer waar Swa de slachtoffers de aandacht geeft die ze verdienen.

De 65 slachtoffers worden bij naam genoemd, de omstandigheden welke geleid hebben tot hun overlijden, en waar het kon gevonden worden ook de achtergrond zoals bij de militairen, waar ze gesneuveld zijn, waarom bv. weerstanders of hun familieleden opgepakt werden. Hun geboortejaar, waar ze toen woonden, uittreksels uit het overlijdensregister enz. Kortom, Swa heeft geprobeerd een zo volledig mogelijk inzicht te geven over al de slachtoffers wat dan weer een boek van 170 bladzijden geworden is.

U kan vooraf betalen op BE79 9730 9732 9733 van Heemkring Molengalm, met vermelding van het adres waar het boek moet geleverd worden. 

De prijs voor het boek bedraagt:

26 euro (inclusief verzendingskosten) of 20 euro als u het zelf afhaalt.

In Stabroek, Hoevenen en Putte wordt het door ons thuis bezorgd zonder meerkost.