Verhuis Heemkring

11-01-2022

Wegens renovatie werken aan het Kasteel Ravenhof moeten wij onze lokalen ontruimen.

We verhuizen tijdelijk naar het gemeentehuis in Stabroek.

Daarom zullen we tot eind April niet bereikbaar zijn en is het ook niet mogelijk opzoekingen te doen.

De verdeling van het ledenblad verloopt normaal.

Heemkring Molengalm