JAARLIJKSE LEDENBIJDRAGE

Standaard lid      : €13,00 

Beschermend lid : €25,00


Bedrag te storten op rekening BE79 9730 9732 9733 van Heemkring Molengalm met vermelding van naam en adres.