NIEUWS

A la flamande staat hier voor rijkelijk overgoten met botersaus. Hoe rijkelijk, dat bepaalt u uiteraard zelf...

Hierbij reactie van het 6de leerjaar Sint Catharinaschool na hun rondleiding in het Fort van Stabroek, de anti-tank gracht en een uiteenzetting over de dodendraad.

Ons ledenblad 1/2021 wordt verdeeld onder de leden met volgende Thema's :