Evenementen

Dit jaar bestaat Hoevenen 775 jaar, dat moet gevierd worden en Heemkring Molengalm werkt daar maar al te graag aan mee.