Deze tentoonstelling zit al méér dan een jaar in de planning, maar wordt door corona geboycot. We hopen tijdens de zomer terug te mogen vergaderen met onze werkgroep. Eén van de eerste zaken die we zullen moeten vastleggen is datum en plaats van deze tentoonstelling. Hopelijk kan dit tegen volgend voorjaar gepland worden.

Heeft u nog doodsprentjes, doodsbrieven, foto's, geboortekaartjes, ... of informatie over Stabroek, Hoevenen of Putte, kunt u deze altijd bij ons binnen brengen. Wij brengen alles onder in het archief.