Artikels ledenbladen 2002

14-07-2020

Hier vindt u de inhoudstafels van onze ledenbladen uit 2002 (vierde jaargang). Het ledenblad verkopen wij voor €3/stuk, exclusief verzendkosten. 

Ledenblad 1

Voorwoord

Nieuwe leden in 2002

Er bestaat geen rommel

Is uwe frank gevallen ... of was 't een briefke?

Picolo - een jubileumfeest te Stabroek

Marten Melsen, de hanenschilder

De zwaan te Stabroek

Repertorium, 1e, 2e en 3e jaargangen

Kaakstraf van Joannes Leys te Antwerpen

Jozef Carpentier onderwijzer en dorpsfiguur

Ledenblad 2

Voorwoord

Meien op de 1e mei

Naklank bij het artikel over de Familie Hanssen

Uitnodiging bezoek rijksarchief

Pak nauw 't klonendeurp

Aan de bron van de verkeersbelasting

Proces aangaande het maken van graan buiten de heerlijkheid

Parochiehuis te Hoevenen 1931 - 2001 (2e deel)

Groeningeveld

Uitnodiging fietsroute op 5-10-2002

Uitnodiging tentoonstelling op 19 & 20-10-2002

Stabroekse processie (fotoreeks)

Ledenblad 3

Themanummer scouts Hoevenen

€8

Ledenblad 4

Voorwoord

Afscheid van

Programma activiteiten

Vraag foto's Putte

Ledenblad 5

Voorwoord

Functiewissel binnen bestuur

De kapotte zak tarwe van Cornelius Adriaenssen

11 november

Erfgoedcel

Nieuwjaar vieren

Over epidemies

Van 1 tot 8 P.K., den os en den ezel