Artikels ledenbladen 2022

06-03-2022

Hier vindt u de inhoudstafels van onze ledenbladen uit 2022 (vierëntwintigste jaargang). Het ledenblad verkopen wij voor €3/stuk, exclusief verzendkosten.  

Ledenblad 1

Verhuisperikelen

Grensontploffingen in 1940

Aanbod

Oorlogsslachtoffer De Vree

Overlijden

Over de deel, het gootgat en de spinde

Pro Justitia's uit 1842 

(deel 2)

De Witvenstraat is jarig

Schenking

Stabroekse dwangarbeiders 14-18

Een Stabroekse pokzetter

Ledenblad 2

Bommen en granaten kennen geen grenzen

Voorstel urbanisatie der gemeente Hoevenen in het jaar 1946

Schenking rouwprentjes en doodsbrieven

Dank aan onze schenkers

Bij ons verkrijgbaar (gratis verjaardagskalender 750 jaar Stabroek)

Wij gedenken

Steunende leden 2022

Mgr. Lodewijk Janssens, missionaris van Scheut in China en Bisschop van Jehol

Energieproblemen in een school

Enkele Pro Justitia uit de 19de eeuw (derde en laatste deel)

Ledenblad 3

Themanummer "Bier gebrouwen in Stabroek

Ledenblad 4

Boekvoorstelling + oude Stabroekse foto

Bommen en granaten    (deel 2)

In memoriam

Fritz Huybrechts avontuurlijke terugtocht

Boek Bierbrouwerijen

Giften 

Ontucht in de 18e eeuw

Vondsten in de pronkkamer van de graaf

Octrooi Bier en wijn

Oude foto uit Putte

775 jaar Hoevenen

De "missie"-prediking

De poort van Ausschwitz

Niet vergeten